• บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายกิตติวัฒน์ ใจยา เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน 2020-04-27
2 นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 2020-04-27
3 นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน 2020-04-27
4 นางธัญญา โภชะนะ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มนโยบายและแผน 2020-04-27