• บุคลากร ผู้บริหารสพป.ชม.6


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสพป.ชม.6 2021-01-19
2 นายจิรเมธ จันทบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสพป.ชม.6 2021-01-19
3 นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสพป.ชม.6 2021-01-19
4 นายนพพร เดชชิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสพป.ชม.6 2021-01-19