• บุคลากร ผู้บริหารสพป.ชม.6


#
รูปภาพ
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
กลุ่ม
ปรับปรุงล่าสุด
1 นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสพป.ชม.6 2020-04-27
2 นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสพป.ชม.6 2020-04-27