ชื่อสถานศึกษา
บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ
ส่วนท้องถิ่น
บ้านทับ
ที่อยู่
หมู่ 7 บ้านบ้านแม่แอบ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
3/10/2552
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

BANTHUNGKAE MAEAEP BRANCH

3/10/2552

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050229

131062

1050131062

1050050229

บ้านทับ

-

www.banmaeaepschool.ac.th

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 0.00000000 , Long: 0.00000000