ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางเกี๊ยะ
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริการส่วนตำบลแม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 11 บ้านบ้านปางเกี๊ยะ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
27/11/2550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Pangkia

27/11/2550

10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050118

130332

1050130332

1050050118

องค์การบริการส่วนตำบลแม่ศึก

053-460042

-

pangkia.42@gmail.com

pangkia.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.79330678 , Long: 98.15151298