ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนแม่หยอด
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านบ้านขุนแม่หยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

khunmaeyod school

2520

10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายจักร พิชัย

50050116

130326

1050130326

1050050116

แม่ศึก

052-082856

-

koonmaeyod@hotmail.com

www.facebook.com/kunmaeyod/

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.84392768 , Long: 98.15601004