ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางอุ๋ง
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2514
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Pang-Oung School

2514

10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายวัฒนา โรจน์เจริญชัย

50050115

130325

1050130325

1050050115

แม่ศึก

065-6388769

bposchool59@gmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.79770356 , Long: 98.11133889