ชื่อสถานศึกษา
บ้านผาละปิ
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้านบ้านผาละปิ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banpalapi

2521

10.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายธีรศักดิ์ ปอโชโร

50050114

130324

1050130324

1050050114

แม่ศึก

053460179

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.80242918 , Long: 98.23005761