ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)
ส่วนท้องถิ่น
แม่ศึก
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านแม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

ฺBan Maesuk

2483

7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมยศ ใจหาญ

50050112

130318

1050130318

1050050112

แม่ศึก

053-460152

-

banmaesukschool@hotmail.com

http://banmaesukschool.ac.th/

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.55676070 , Long: 98.33957960