ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่เอาะ
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 10 บ้านบ้านแม่เอาะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
22 พฤษภาคม 2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Maeoa School

22 พฤษภาคม 2521

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายเกียรติศักดิ์ กูลสวัสดิ์มงคล

50050110

130297

1050130297

1050050110

แม่นาจร

052082850

-

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.82375862 , Long: 98.40438100