ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่หอย
ส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 12 บ้านแม่หอย ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Maehoi School

2521

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

ประถมศึกษา

นายชลวิทย์ ชื่นใจ

50050109

130295

1050130295

1050050109

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

053-460163

maehoischool@gmail.com

ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.76772705 , Long: 98.32824111