ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ซา
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
18/06/2507
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banmaesa

18/06/2507

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050108

130294

1050130294

1050050108

แม่นาจร

-

-

Maesa001@hotmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.48000000 , Long: 98.19000000