ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แฮเหนือ
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ ตำบลแม่นาจร อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
พ.ศ. 2505
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Baan Maehaenua

พ.ศ. 2505

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

นายยุทธนา คำวัง

50050105

130345

1050130345

1050050105

แม่นาจร

0811116075

maehaenua1@hotmail.com

www.maehaenua.ac.th

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.79047984 , Long: 98.52855386