ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่วาก
ส่วนท้องถิ่น
อบต.แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
1 พ.ค. 2512
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banmaewak

1 พ.ค. 2512

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางสุพิชชา ปันศิริ

50050102

130300

1050130300

1050050102

อบต.แม่นาจร

932250525

maewak_15@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.63765314 , Long: 98.39471322