ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่มะลอ
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านแม่มะลอ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2518
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Benmaemalor

พ.ศ.2518

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050101

130299

1050130299

1050050101

แม่นาจร

-

-

banmaemalor_school@hotmail.com

//202.29.60.142/maemalo

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.61744156 , Long: 98.43658199