ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่มุ
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านหมู่บ้านแม่มุ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2522
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

maemu

2522

4.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สอย

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายชัชพล แก้ววงค์วาน

50050099

130296

1050130296

1050050099

แม่นาจร

639105573

maemu_school@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.72576181 , Long: 98.39748682