ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
ส่วนท้องถิ่น
แม่นาจร
ที่อยู่
หมู่ 13 บ้านแม่แจ๊ะ ตำบลแม่นาจร อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2518
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Maehaenual

2518

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050098

130349

1050130349

1050050098

แม่นาจร

0932656232

-

Mjschool2558@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.80303920 , Long: 98.47886238