ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น
ส่วนท้องถิ่น
แม่แดด
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านดงสามหมื่น ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2527
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banmaedadnoi dongsammaun

2527

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050097

130348

1050130348

1050050097

แม่แดด

52082845

dong30000@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.01772523 , Long: 98.40409861