ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
ส่วนท้องถิ่น
แม่แดด
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านแม่ตะละใต้ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2531
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

MaeTaLaTai

2531

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050096

130329

1050130329

0

แม่แดด

53460039

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-05-21


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.87687192 , Long: 98.35640720