ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ตะละเหนือ
ส่วนท้องถิ่น
แม่แดด
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านแม่ตะละเหนือ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2522
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banmaetalanuea

2522

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายไพรัช ดวงจันทร์

50050095

130346

1050130346

1050050095

แม่แดด

0861864314

-

meatalanuea@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.90857722 , Long: 98.42740087