ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แดดน้อย
ส่วนท้องถิ่น
แม่แดด
ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านแม่แดด ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Maedadnoi School

2520

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ

50050093

130342

1050130342

1050050093

แม่แดด

053-317489

053-317489

banmaedadnoi_school@hotmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.96004081 , Long: 98.41310148