ชื่อสถานศึกษา
บ้านพุย สาขาพุยใต้
ส่วนท้องถิ่น
ปางหินฝน
ที่อยู่
หมู่ 12 บ้านบ้านพุยใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
27 พฤษภาคม 2527
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banphui sakaphuitai

27 พฤษภาคม 2527

8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา

ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050091

130316

1050130316

1050050091

ปางหินฝน

053317488

Phuitaischool@gmail.com

ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.52765159 , Long: 98.24529827