ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่หงานหลวง
ส่วนท้องถิ่น
ปางหินฝน
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านแม่หงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
20/05/2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banmeanganluang

20/05/2521

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายทศพร คำภีระ

50050090

130314

1050130314

1050050090

ปางหินฝน

095-4498957

-

Meanganluang@gmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.59669665 , Long: 98.24181409