ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่แฮใต้
ส่วนท้องถิ่น
อบต.ปางหินฝน
ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านบ้านแม่แฮใต้ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2517
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banmaehaetai

2517

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายเสน่ห์ เตจ๊ะนา

50050089

130312

1050130312

1050050089

อบต.ปางหินฝน

-

-

banmaehaetai.school@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.42926799 , Long: 98.13861367