ชื่อสถานศึกษา
บ้านแปะสามัคคี
ส่วนท้องถิ่น
ปางหินฝน
ที่อยู่
หมู่ 7 บ้านแปะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
3/12/2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Pae Samakkhi

3/12/2521

8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายประสิทธิ์ แก้วชมภู

50050088

130311

1050130311

1050050088

ปางหินฝน

884030713

-

banpaesamakkhi@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.48052342 , Long: 98.12487449