ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ตูม
ส่วนท้องถิ่น
ปางหินฝน
ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านแม่ตูม ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

meatoom school

2521

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอาทิตย์ วะไลใจ

50050086

130309

1050130309

1050050086

ปางหินฝน

053317469

meatoom2012@hotmail.com

http://www.chiangmaiare

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.50205814 , Long: 98.19216992