ชื่อสถานศึกษา
บ้านปางหินฝน
ส่วนท้องถิ่น
ปางหินฝน
ที่อยู่
หมู่ 10 บ้านปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2518
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

ban phanghinfon

2518

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมคิด แก้วคำ

50050084

130307

1050130307

1050050084

ปางหินฝน

0918214260

-

Phfschool2016@gmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.49262293 , Long: 98.22993199