ชื่อสถานศึกษา
บ้านทุ่งแก
ส่วนท้องถิ่น
บ้านทับ
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านบ้านทุ่งแก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
28 เมษายน 2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban tungkae

28 เมษายน 2521

2.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท์

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายสมชาย รังษี

50050083

130313

1050130313

1050050083

บ้านทับ

-

-

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.40705400 , Long: 98.24457400