ชื่อสถานศึกษา
บ้านสองธาร
ส่วนท้องถิ่น
บ้านทับ
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านแม่ขึ้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
29 มีนาคม 2500
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

sangtan

29 มีนาคม 2500

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายธนบูรณ์ รัตนบำเพ็ญ

50050082

130306

1050130306

1050050082

บ้านทับ

053-317661

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.46606461 , Long: 98.29869242