ชื่อสถานศึกษา
บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย
ส่วนท้องถิ่น
บ้านจันทร์
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านแจ่มน้อย ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banchun school jamnoi branch

2521

11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050080

130350

1050130350

1050050080

บ้านจันทร์

808542692

-

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.93820174 , Long: 98.29972315