ชื่อสถานศึกษา
บ้านจันทร์
ส่วนท้องถิ่น
บ้านจันทร์
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านบ้านจันทร์ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
2516
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banchan school

2516

11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางรุจิรา ภรพิพัฒน์กุล

50050079

130341

1050130341

1050050079

บ้านจันทร์

-

n.banjun@gmail.com

www.banjanschool.th.gs/

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 19.07496684 , Long: 98.30406815