ชื่อสถานศึกษา
บ้านทัพ
ส่วนท้องถิ่น
ท่าผา
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านบ้านทัพ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2474
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bantub

2474

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพงศ์อมร ทาวี

50050077

130322

1050130322

1050050077

ท่าผา

053-485204

bantub_s@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.48573506 , Long: 98.36716866