ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนตำบลท่าผา
ส่วนท้องถิ่น
ท่าผา
ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านบ้านเหล่าป่าก่อ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
16 สิงหาคม 2466
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

chumchontambonthapha school

16 สิงหาคม 2466

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายบุญส่ง ปิงกุล

50050075

130285

1050130285

1050050075

ท่าผา

053-268625

cumcontapa221@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.48532178 , Long: 98.37881113