ชื่อสถานศึกษา
บ้านผานัง
ส่วนท้องถิ่น
ท่าผา
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านบ้านผานัง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Phanung

2483

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายพิทักษ์ สวนใจ

50050073

130283

1050130283

1050050073

ท่าผา

052-082836

-

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.50006127 , Long: 98.40996057