ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
ส่วนท้องถิ่น
ช่างเคิ่ง
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านพร้าวหนุ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
6 กันยายน 2466
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

chum chon ban praw noom

6 กันยายน 2466

12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายจรัญ แสงบุญ

50050071

130323

1050130323

1050050071

ช่างเคิ่ง

0871757872

-

banprawnoom@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.50737499 , Long: 98.35278513