ชื่อสถานศึกษา
บ้านเนินวิทยา
ส่วนท้องถิ่น
ช่างเคิ่ง
ที่อยู่
หมู่ 12 บ้านช่างเคิ่งบน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
10 มิถุนายน 2506
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

bannurnschool

10 มิถุนายน 2506

12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอาคม ศรีสวัสดิ์

50050068

130339

1050130339

1050050068

ช่างเคิ่ง

053-485106

bannurn@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.30000000 , Long: 98.22000000