ชื่อสถานศึกษา
อินทนนท์วิทยา
ส่วนท้องถิ่น
ช่างเคิ่ง
ที่อยู่
หมู่ 13 บ้านป่าตึง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
20 พฤษภาคม 2513
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Inthanonwittaya

20 พฤษภาคม 2513

12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายชัชวาล วิเศษคุณ

50050067

130338

1050130338

1050050067

ช่างเคิ่ง

-

-

intranon9it@gmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.54554040 , Long: 98.41753644