ชื่อสถานศึกษา
บ้านแม่ปาน
ส่วนท้องถิ่น
ช่างเคิ่ง
ที่อยู่
หมู่ 10 บ้านแม่ปาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
1 พฤศจิกายน 2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

maepan school

1 พฤศจิกายน 2481

12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายนพรัตน์ บุญเกิด

50050066

130337

1050130337

1050050066

ช่างเคิ่ง

053-460178

-

banmaepan.school@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.51911252 , Long: 98.39741764