ชื่อสถานศึกษา
ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
ส่วนท้องถิ่น
ช่างเคิ่ง
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านบ้านสันหนอง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Chomchonbanchangkeing School

2464

7.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามัคคี

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายบุญเลิศ ทิพจร

50050064

130335

1050130335

1050050064

ช่างเคิ่ง

053-485105

53485105

changkaeng123@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนประชารัฐ

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.50096581 , Long: 98.36167275