ชื่อสถานศึกษา
บ้านทุ่งยาว
ส่วนท้องถิ่น
ช่างเคิ่ง
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งยาว ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
1 กันยายน 2482
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

toongyao

1 กันยายน 2482

12.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศึกษา

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050062

130333

1050130333

1050050062

ช่างเคิ่ง

0818845752

-

Toongyao2557@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.55442540 , Long: 98.39792001