ชื่อสถานศึกษา
บ้านขุนแม่รวม
ส่วนท้องถิ่น
แจ่มหลวง
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านบ้านขุนแม่รวม ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 58130
วันที่ก่อตั้ง
17 พ.ค. 2520
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

khunmaeruam

17 พ.ค. 2520

11.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายจรัญ สุขงาม

50050061

130327

1050130327

1050050061

แจ่มหลวง

052-082831

-

khunmaeruam164@gmail.com

www.kmr.ac.th

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.91640077 , Long: 98.19742694