ชื่อสถานศึกษา
บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
ส่วนท้องถิ่น
กองแขก
ที่อยู่
หมู่ 5 บ้านแม่อมลานใน ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
0000-00-00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banmongluang sakaomlan

0000-00-00

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

--ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา--

50050058

130293

1050130293

1050050058

กองแขก

053460033

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.33713808 , Long: 98.30151988