ชื่อสถานศึกษา
บ้านอมขูด
ส่วนท้องถิ่น
กองแขก
ที่อยู่
หมู่ 1 บ้านอมขูด ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 20570
วันที่ก่อตั้ง
1 พฤศจิกายน 2506
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

ban omkhud

1 พฤศจิกายน 2506

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีพิทยา สุทธนะ

50050056

130291

1050130291

1050050056

กองแขก

-

-

banomkhudschool.cma6@gmail.com

data.bopp-obec.info/web/index_building.php?School_ID=1050130291

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.27458966 , Long: 98.38725958