ชื่อสถานศึกษา
บ้านโม่งหลวง
ส่วนท้องถิ่น
กองแขก
ที่อยู่
หมู่ 6 บ้านโม่งหลวง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
27 พฤษภาคม พ.ศ.2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

banmongluang

27 พฤษภาคม พ.ศ.2521

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวขนิษฐ์ ทศพงศ

50050055

130290

1050130290

1050050055

กองแขก

053-460033

banmongluang@hotmail.com

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.36267261 , Long: 98.43107263