ชื่อสถานศึกษา
ออป.13
ส่วนท้องถิ่น
อบต.กองแขก
ที่อยู่
หมู่ 3 บ้านหัวดอย ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
6/5/2521
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

oop

6/5/2521

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ

50050054

130289

1050130289

1050050054

อบต.กองแขก

052082830

oop13school.cma6@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.30860285 , Long: 98.36497664