ชื่อสถานศึกษา
บ้านอมเม็ง
ส่วนท้องถิ่น
กองแขก
ที่อยู่
หมู่ 8 บ้านอมเม็ง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270
วันที่ก่อตั้ง
2483
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

OMMENG

2483

6.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าผา-เทพพนม

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายไกรรัตน์ ปันศิริ

50050053

130288

1050130288

1050050053

กองแขก

052082829

-

banommengschool56@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.41378813 , Long: 98.39085559