ชื่อสถานศึกษา
บ้านสบเตี๊ยะ
ส่วนท้องถิ่น
สบเตี๊ยะ
ที่อยู่
หมู่ 2 บ้านเด่นตะวัน ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
2464
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Soptia School

2464

8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายปรีชา วิระราช

50050051

130051

1050130051

1050050051

สบเตี๊ยะ

0828882511

-

sobtia02@gmail.com

www.soptia.ac.th

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนประชารัฐ

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.39725837 , Long: 98.67991269