ชื่อสถานศึกษา
บ้านท่าหลุก
ส่วนท้องถิ่น
สบเตี๊ยะ
ที่อยู่
หมู่ 4 บ้านท่าหลุก ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
5/1/2480
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Ban Talook

5/1/2480

8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นายม่อนถิ่น นพคุณ

50050048

130053

1050130053

1050050048

สบเตี๊ยะ

53341815

53341815

talouk001@hotmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.39931482 , Long: 98.69879544