ชื่อสถานศึกษา
บ้านห้วยม่วง
ส่วนท้องถิ่น
สบเตี๊ยะ
ที่อยู่
หมู่ 11 บ้านห้วยม่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
พ.ศ.2484
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banhueymung

พ.ศ.2484

8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางสาวพิชญาภัค โนลา

50050046

130082

1050130082

1050050046

สบเตี๊ยะ

052081916

52081916

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.30961021 , Long: 98.65066912