ชื่อสถานศึกษา
ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
ส่วนท้องถิ่น
สบเตี๊ยะ
ที่อยู่
หมู่ 9 บ้านหนองอาบช้าง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
20 มิถุนายน พ.ศ.2481
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Thairathwittaya 79 (Ban nong ab chang)

20 มิถุนายน พ.ศ.2481

8.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

นายก้านปณตพงศ์ แก้วก๋องมา

50050045

130081

1050130081

1050050045

สบเตี๊ยะ

053-361009

53361009

thairath79office@gmail.com

www.thairath79.ac.th

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

2020-06-15


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.33314915 , Long: 98.67428126