ชื่อสถานศึกษา
บ้านหาดนาค
ส่วนท้องถิ่น
สบเตี๊ยะ
ที่อยู่
หมู่ 7 บ้านบ้านหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50160
วันที่ก่อตั้ง
2478
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6

Banhadnak

2478

3.กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน

อนุบาล-ประถมศึกษา

นางณัฐธิดา จันทะกูฏ

50050043

130079

1050130079

1050050043

สบเตี๊ยะ

-

banhadnak2559@gmail.com

อนุบาล-ประถมศึกษา

0

0 เครื่อง

0 เครื่อง

0

0

0.00 กม.

0.00 กม.

ยังไม่ได้บันทึก

2020-09-11


ผล ONET ระดับประถมศึกษา ประจำปี


ผล ONET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี


ข้อมูลที่ตั้ง Lat: 18.34364929 , Long: 98.67366071